نام واحد : شرکت رهاب گستر فاریاب

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 2611645
 • شماره مجوز : 90/41120
 • تاریخ مجوز : 22/04/1390
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 47,500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%