نام واحد : شرکت کریمان کانسار

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بخش کبوترخان - واقع در جاده خنامان
 • تلفن واحد : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نادر فاتح نیا راویز
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی

 • سریال مجوز : 2611662
 • شماره مجوز : 4/16429
 • تاریخ مجوز : 20/04/1390
 • کد محصول : 26991440
 • شرح محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%