نام واحد : انعطاف صانع

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار منطقه...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار ناحیه صنعتی فجر خ بنفشه شرقی
 • تلفن واحد : ************023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل هدایتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لرزه گیرفلزی

 • سریال مجوز : 2209013
 • شماره مجوز : 37576
 • تاریخ مجوز : 06/11/1388
 • کد محصول : 28991420
 • شرح محصول : لرزه گیرفلزی
 • ظرفیت : 6,750 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%