نام واحد : شکوفه محمودی زاده

 • استان : هرمزگان
 • شهر : رودان
 • نشانی شرکت : شهرستان...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان رودان- شهر دهبارز روستای برنتین منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شکوفه محمودی زاده
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 3205091
 • شماره مجوز : 5115
 • تاریخ مجوز : 08/03/1390
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%