نام واحد : سلیمانی نجف آبادی - حیدرعلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نجف آبادبلوارامام خمینی م مخابرات ایزدی پ13664
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131314373

 • سریال مجوز : 1309870
 • شماره مجوز : 11
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سلیمانی-حیدرعلی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 15/10/1378
 • گروه 4 رقمی : 11131
 • نوع مجوز : 1913103
 • وضعیت : 120
 • پیشرفت : 692%
  692%