نام واحد : افشاری اسفیدواجانی-مهدی

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : تیران و کرون...
 • تلفن شرکت : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اسفیدواجان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی افشاری اسفیدواجانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اسفیدواجان

نام محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

 • سریال مجوز : 1340107
 • شماره مجوز : 20054
 • تاریخ مجوز : 05/05/1390
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 60,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%