نام واحد : حیدرفرمانی

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی مهدیشهر
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حیدر فرمانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی وکیوم فرمینگ

 • سریال مجوز : 2211894
 • شماره مجوز : 24916
 • تاریخ مجوز : 09/09/1384
 • کد محصول : 25201379
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی وکیوم فرمینگ
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%