نام واحد : کیمیاگلبرگ شیمی

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : تهران خ 17...
 • تلفن شرکت : *****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه علا سمنان پ1
 • تلفن واحد : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی امیری
 • تلفن مدیر : *****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2212120
 • شماره مجوز : 32729
 • تاریخ مجوز : 27/12/1383
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%