نام واحد : تعاونی فولاد قطعه - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صنعتی علویجه 500م شرق بلواراصلی درامتدادخ1ضلع جنوبی خ1
 • تلفن واحد : **********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی علویجه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131113501

 • سریال مجوز : 1309981
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عبدالرضا رضا نیا
 • شرح محصول : 34201112
 • ظرفیت : 0 اتاق وانت
 • گروه 2 رقمی : 25/02/1386
 • گروه 4 رقمی : 49246
 • نوع مجوز : 1913104
 • وضعیت : 600
 • پیشرفت : 3325%
  3325%