نام واحد : صنایع بسپارتحریرآسیا

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران خ فاطمی...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی جنت آبادگرمسار روبروی ساختمان اداری
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی روشنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی جنت آباد

نام محصول : انواع ورقهای پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2213221
 • شماره مجوز : 42694
 • تاریخ مجوز : 19/12/1388
 • کد محصول : 25201210
 • شرح محصول : انواع ورقهای پلاستیکی
 • ظرفیت : 5,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%