نام واحد : دادخواه عسکرانی - حسن

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان شاهپورجدیدآخرقائم مقام شمالی گاراژهدایت 0
 • تلفن واحد : ****386جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133077411

 • سریال مجوز : 1310139
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد دادخواه عسکرانی
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 16/02/1380
 • گروه 4 رقمی : 2291
 • نوع مجوز : 1913106
 • وضعیت : 10
 • پیشرفت : 187%
  187%