نام واحد : برهانی - مسعود

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ امام خمینی شهرک ساماندهی ب 20پ 15
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1310834
 • شماره مجوز : 9
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : آقای
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 04/10/1380
 • گروه 4 رقمی : 11395
 • نوع مجوز : 1913113
 • وضعیت : 600
 • پیشرفت : 521%
  521%