نام واحد : یخ باران پارس

 • استان : بوشهر
 • شهر : عسلویه
 • نشانی شرکت : بیدخون
 • تلفن شرکت : *******772جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بیدخون
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عزت الله حقیقی قهنویه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 200014000000
 • شماره مجوز : 119110876
 • تاریخ مجوز : 28/04/1395
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%