نام واحد : صنایع زرین خودروسازمان صنایع دفاع -شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : لنجان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرین شهرمجتمع صنایع دفاع صنایع زرین خودرو
 • تلفن واحد : *******334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1311107
 • شماره مجوز : 938
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اقای
 • شرح محصول : 34101214
 • ظرفیت : 0 اتوبوس شهری یک طبقه
 • گروه 2 رقمی : 28/12/1370
 • گروه 4 رقمی : 67995
 • نوع مجوز : 1913116
 • وضعیت : 500
 • پیشرفت : 42275%
  42275%