نام واحد : صنایع گسترش قطعات خودرو آسیا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نطنز
 • نشانی شرکت : تهران خ ش...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : نطنز اوره نطنز فرعی 3
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121050960

 • سریال مجوز : 1311216
 • شماره مجوز : 65
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ناصر کریمی دستجردی
 • شرح محصول : 34301231
 • ظرفیت : 0 دیفرانسیال خودرو
 • گروه 2 رقمی : 12/04/1378
 • گروه 4 رقمی : 12904
 • نوع مجوز : 1913117
 • وضعیت : 80000
 • پیشرفت : 100000%
  100000%