نام واحد : محققیان گورتانی - محمد واحمدی شاهدانی-محسن

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان ف دانشگاه صنعتی خ سپافیل اخرک باشگاه 0
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131197816

 • سریال مجوز : 1311501
 • شماره مجوز : 14
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد محققیان
 • شرح محصول : 34301511
 • ظرفیت : 0 دیسک چرخ پیچ ومهره ای
 • گروه 2 رقمی : 01/12/1378
 • گروه 4 رقمی : 13275
 • نوع مجوز : 1913120
 • وضعیت : 528
 • پیشرفت : 525%
  525%