نام واحد : زمانی - قدرت الله و رحمت اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اتوبان ذوب آهن روستای زفره جنب مدرسه 0
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133191916

 • سریال مجوز : 1311794
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : قدرت اله زمانی
 • شرح محصول : 34301611
 • ظرفیت : 0 اجزاء موتورهای وسائل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 25/01/1376
 • گروه 4 رقمی : 17917
 • نوع مجوز : 1913123
 • وضعیت : 100
 • پیشرفت : 372%
  372%