نام واحد : جهان ترمز کاشان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : تهران خ م...
 • تلفن شرکت : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی راوند کاشان بلوار شماره 2
 • تلفن واحد : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی راوند
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121111664

 • سریال مجوز : 1312094
 • شماره مجوز : 83
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سید حسین لاجوردی
 • شرح محصول : 34301251
 • ظرفیت : 0 لنت صفحه کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 10/09/1388
 • گروه 4 رقمی : 44634
 • نوع مجوز : 191312629
 • وضعیت : 150
 • پیشرفت : 60000%
  60000%