نام واحد : ملکی دستجردی - حمید رضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان دیزیچه جنب شهرداری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1312523
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ملکی دستجردی - حمید رضا
 • شرح محصول : 34201330
 • ظرفیت : 0 قطعات تریلرونیم تریلر
 • گروه 2 رقمی : 12/03/1379
 • گروه 4 رقمی : 14787
 • نوع مجوز : 1913130
 • وضعیت : 144
 • پیشرفت : 645%
  645%