نام واحد : تولیدی تحقیقاتی ایکاد - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه 1150م شرق ج اصفهان-تهران خ24
 • تلفن واحد : ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131260772

 • سریال مجوز : 1312623
 • شماره مجوز : 47
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رحمن حسن پور اصفهانی
 • شرح محصول : 34301312
 • ظرفیت : 0 میل تعادل فرمان
 • گروه 2 رقمی : 10/03/1390
 • گروه 4 رقمی : 61252
 • نوع مجوز : 191313168
 • وضعیت : 120000
 • پیشرفت : 30000%
  30000%