نام واحد : نوبر پارت ایران- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی نبش خ 6
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک پایگاه هشتم
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131192228

 • سریال مجوز : 1312693
 • شماره مجوز : 17
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : نوابی-محمود
 • شرح محصول : 34301665
 • ظرفیت : 0 پیستون
 • گروه 2 رقمی : 01/05/1381
 • گروه 4 رقمی : 5471
 • نوع مجوز : 1913132
 • وضعیت : 25000
 • پیشرفت : 1686%
  1686%