نام واحد : فرآورده های سیب زمینی پریس اصفهان

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : خیابان عباس...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کاظم ذره بینی اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : انواع کنسرو میوه

 • سریال مجوز : 200017000000
 • شماره مجوز : 39032
 • تاریخ مجوز : 17/09/1394
 • کد محصول : 1513412392
 • شرح محصول : انواع کنسرو میوه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%