نام واحد : زمانی - علیرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ کهندژسودان کارگاه زمانی 0
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9134101015

 • سریال مجوز : 1312760
 • شماره مجوز : 17
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا زمانی علویجه
 • شرح محصول : 34201219
 • ظرفیت : 0 کف کاذب وانت
 • گروه 2 رقمی : 24/03/1379
 • گروه 4 رقمی : 1759
 • نوع مجوز : 1913133
 • وضعیت : 170
 • پیشرفت : 385%
  385%