نام واحد : صنعت پژوهان کیا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : م14 ج کرج...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گلپایگان- شهرک صنعتی سایپا- بلوار ارغوان- خ لاله- واحد 5
 • تلفن واحد : **********037جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی گلپایگان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121152840

 • سریال مجوز : 1313003
 • شماره مجوز : 73
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا اقصایی
 • شرح محصول : 34301616
 • ظرفیت : 0 سرسیلندر
 • گروه 2 رقمی : 20/10/1391
 • گروه 4 رقمی : 76322
 • نوع مجوز : 1913135
 • وضعیت : 60000
 • پیشرفت : 17909%
  17909%