نام واحد : شاب صنعت اسپاهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ میرروبروی...
 • تلفن شرکت : ****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه م پالایشگاه خ36 م ش پلار
 • تلفن واحد : ******380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1313962
 • شماره مجوز : 325
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جنتی-مجید
 • شرح محصول : 34201350
 • ظرفیت : 0 انواع کانتینر
 • گروه 2 رقمی : 28/11/1381
 • گروه 4 رقمی : 16619
 • نوع مجوز : 1913145
 • وضعیت : 5000
 • پیشرفت : 69118%
  69118%