نام واحد : احمدی - رسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان شهرک ساماندهی صنایع بلوک 7پ 42
 • تلفن واحد : ****386جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131119084

 • سریال مجوز : 1314381
 • شماره مجوز : 2
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رسول احمدی
 • شرح محصول : 29131234
 • ظرفیت : 0 انواع پولی
 • گروه 2 رقمی : 15/12/1380
 • گروه 4 رقمی : 15869
 • نوع مجوز : 1913149
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 407%
  407%