نام واحد : ابن شهید - جهانگیر

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ امام ک مینو پ 37
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133289446

 • سریال مجوز : 1314878
 • شماره مجوز : 2
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : آقای
 • شرح محصول : 34301672
 • ظرفیت : 0 مجموعه هواکش موتورخودرو
 • گروه 2 رقمی : 04/03/1381
 • گروه 4 رقمی : 1770
 • نوع مجوز : 1913154
 • وضعیت : 8000
 • پیشرفت : 371%
  371%