نام واحد : علیرضا منتظری

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : ولی اباد...
 • تلفن شرکت : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا منتظری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : احشاء (دل و جگر و سنگدان) حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان)

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 32231/701
 • تاریخ مجوز : 09/12/1391
 • کد محصول : 1511512423
 • شرح محصول : احشاء (دل و جگر و سنگدان) حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان)
 • ظرفیت : 470 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%