نام واحد : روئین صنعت نوین - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خ سروش بن...
 • تلفن شرکت : ************445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز 2 خ 2 ش 10
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131675584

 • سریال مجوز : 1319115
 • شماره مجوز : 39
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عباس مومنی کربکندی
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 20/12/1385
 • گروه 4 رقمی : 48552
 • نوع مجوز : 1913161
 • وضعیت : 200000
 • پیشرفت : 6489%
  6489%