نام واحد : مهندسی طراحی و ساخت جلال صالحان- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : سپاهان شهر...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مورچه خورت خ کاوه کاوه6 فرعی1 پ577
 • تلفن واحد : ********312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131315083

 • سریال مجوز : 1319273
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حیدر صالحی
 • شرح محصول : 34301413
 • ظرفیت : 0 اجزاء سیستم ترمز
 • گروه 2 رقمی : 25/04/1385
 • گروه 4 رقمی : 7974
 • نوع مجوز : 1913163
 • وضعیت : 750000
 • پیشرفت : 5000%
  5000%