نام واحد : ماشین سازی شاهین شهرسپاهان- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : اصفهان خ سروش...
 • تلفن شرکت : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت ف2خ2
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی مورچه خورت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1319531
 • شماره مجوز : 70
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مومنی کربکندی-رضا
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 25/08/1381
 • گروه 4 رقمی : 12564
 • نوع مجوز : 1913080
 • وضعیت : 70
 • پیشرفت : 5508%
  5508%