نام واحد : بارودکو - سید عبدالرسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده اصفهان تهران منمطقه صنعتی محموداباد خ 22 نبش فرعی 2
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک حسین آبادگاریچه
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133137416

 • سریال مجوز : 1319745
 • شماره مجوز : 22
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عبد الرسول بارودکو
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 16/10/1381
 • گروه 4 رقمی : 18913
 • نوع مجوز : 1913172
 • وضعیت : 900
 • پیشرفت : 1%
  1%