نام واحد : پارس محور اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : **********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشترجان خ 11 پ 92
 • تلفن واحد : **********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشترجان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131181554

 • سریال مجوز : 1320057
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : بهروز حق پناه
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 04/09/1382
 • گروه 4 رقمی : 15248
 • نوع مجوز : 1.705555556
 • وضعیت : 37000
 • پیشرفت : 13837%
  13837%