نام واحد : سی ام فایر - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فریدن
 • نشانی شرکت : تهران نظام...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فریدن سه راهی حصوراراضی داران الیگودرز180م شمال 3راهی
 • تلفن واحد : **********037جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122304784

 • سریال مجوز : 1320380
 • شماره مجوز : 11
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا محمدی
 • شرح محصول : 34201210
 • ظرفیت : 0 انواع اجزاء بدنه وسایل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 26/04/1384
 • گروه 4 رقمی : 6874
 • نوع مجوز : 1913173
 • وضعیت : 100
 • پیشرفت : 21446%
  21446%