نام واحد : تولیدی فراورده های غذایی رضا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار فردوسی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رجبعلی نوروزیان قالی باف
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 1473064/120
 • تاریخ مجوز : 06/03/1394
 • کد محصول : 1512512366
 • شرح محصول : کنسرو ماهی تن
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%