نام واحد : حسینی- سید اسماعیل و رحیمی- مهران

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : *********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد فاز 2
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نجف آباد1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9132338538

 • سریال مجوز : 1320822
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهدی اسدپور
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 08/08/1389
 • گروه 4 رقمی : 22119
 • نوع مجوز : 191317679
 • وضعیت : 800
 • پیشرفت : 7900%
  7900%