نام واحد : همگام خودرو آسیا-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ امام خمینی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علویجه 1500 م شرق ورودی شهرک در امتداد جاده علیوجه اصفهان عمق 150 م جنوب جاده مذکور
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131184293

 • سریال مجوز : 1320884
 • شماره مجوز : 410
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد رضا جبار زارع
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 28/09/1388
 • گروه 4 رقمی : 29318
 • نوع مجوز : 191317689
 • وضعیت : 22000
 • پیشرفت : 261000%
  261000%