نام واحد : همگام پرس آسیا- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ امام خمینی...
 • تلفن شرکت : ****386جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی علویجه 1500 م شرق ورودی شهرک و عمق 150 م جنوب جاه مذکور
 • تلفن واحد : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی علویجه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131184293

 • سریال مجوز : 1321641
 • شماره مجوز : 94
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جبارزارع-محمدرضا
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 28/09/1388
 • گروه 4 رقمی : 24465
 • نوع مجوز : 191318314
 • وضعیت : 2000
 • پیشرفت : 31000%
  31000%