نام واحد : گلدسته-غلامرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد خ 1 پ 44 جنب شرکت آلاس
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نجف آباد1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131310933

 • سریال مجوز : 1322949
 • شماره مجوز : 30
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : غلامرضا گلدسته
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 10/05/1383
 • گروه 4 رقمی : 8007
 • نوع مجوز : 1913201
 • وضعیت : 1100
 • پیشرفت : 3196%
  3196%