نام واحد : دانشمند خوراسگانی-محمدرضا وجعفر

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ جی...
 • تلفن شرکت : ****521جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سگزی فاز 2 خ 2 پ 12-26
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی سگزی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131147015

 • سریال مجوز : 1323207
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا دانشمند خوراسگانی
 • شرح محصول : 34301617
 • ظرفیت : 0 بوش سیلندر
 • گروه 2 رقمی : 16/04/1388
 • گروه 4 رقمی : 13824
 • نوع مجوز : 191319527
 • وضعیت : 3000
 • پیشرفت : 2153%
  2153%