نام واحد : خانی سولاری-نعمت اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرضا خ 45...
 • تلفن شرکت : *******323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا ابتدای ج شیراز مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر0
 • تلفن واحد : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1323810
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : خانی سولاری-نعمت اله
 • شرح محصول : 34301617
 • ظرفیت : 0 بوش سیلندر
 • گروه 2 رقمی : 13/09/1386
 • گروه 4 رقمی : 44189
 • نوع مجوز : 1913210
 • وضعیت : 10000
 • پیشرفت : 1900%
  1900%