نام واحد : زنوز دشت آذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مرند
 • نشانی شرکت : خ خاقانی...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر یک جاده زنوز مرند
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رحمت اله فاطمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خمیر خرما

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 16445
 • تاریخ مجوز : 27/03/1395
 • کد محصول : 1513512427
 • شرح محصول : خمیر خرما
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%