نام واحد : شریفی-محمدعلی و سورانی-مصطفی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : نجف آباد خ...
 • تلفن شرکت : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد در 100 م شرق خ3 در امتداد خ شمال شرق
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نجف آباد1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131315073

 • سریال مجوز : 1327116
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی سورانی
 • شرح محصول : 28921156
 • ظرفیت : 0 تراشکاری
 • گروه 2 رقمی : 24/10/1386
 • گروه 4 رقمی : 51348
 • نوع مجوز : 1913237
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 6880%
  6880%