نام واحد : تولیدی ژ-س-آ-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : گلپایگان...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 2ک ج گلپایگان -خوانساردرامتدادج به سمت خوانساردرعمق500م
 • تلفن واحد : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی گلپایگان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9126238982

 • سریال مجوز : 1327653
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی مشایخی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 30/11/1386
 • گروه 4 رقمی : 61073
 • نوع مجوز : 1913244
 • وضعیت : 720
 • پیشرفت : 4000%
  4000%