نام واحد : سازه های خودرو دیار-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : تهران خ سعادت...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ک 1 جاده خوانسارشهرک صنعتی سایپا گلپایگان
 • تلفن واحد : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121042739

 • سریال مجوز : 1327906
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد تقی حسن خانلو سعدآبادی
 • شرح محصول : 34101110
 • ظرفیت : 0 انواع خودرو
 • گروه 2 رقمی : 17/02/1386
 • گروه 4 رقمی : 38453
 • نوع مجوز : 1913246
 • وضعیت : 1500
 • پیشرفت : 15000%
  15000%