نام واحد : تعاونی آذر ذوب سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : نجف آباد خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دهق 600 متری غرب خ سوم در امتداد و ضلع شمالی فرعی 4
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی دهق
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131022670

 • سریال مجوز : 1329182
 • شماره مجوز : 20
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی مروی اصفهانی
 • شرح محصول : 34301515
 • ظرفیت : 0 رینگ چرخ خودرو
 • گروه 2 رقمی : 02/04/1390
 • گروه 4 رقمی : 31456
 • نوع مجوز : 191325542
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 11150%
  11150%