نام واحد : مدد کن-محمدرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی دولت آباد ک مالک اشتر بهار 2 پ 58
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منطقه صنعتی دولت آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131193422

 • سریال مجوز : 1329828
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد رضا مددکن
 • شرح محصول : 34301633
 • ظرفیت : 0 سوپاپ
 • گروه 2 رقمی : 04/10/1385
 • گروه 4 رقمی : 43030
 • نوع مجوز : 1913208
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 990%
  990%