نام واحد : موسوی برازجانی-حمیدرضا و جعفری زاده-سیدعبدالرشید

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ کاوه خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی حسین آباد مهردشت 1700 متری شمال مهدیه روستای حسین آباد در امتداد جاده هسنیجه-حسین اباد عمق 150 متری غرب جاده مذکور
 • تلفن واحد : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9138310269

 • سریال مجوز : 1330587
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمیدرضا موسوی برازجانی
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 27/05/1390
 • گروه 4 رقمی : 7153
 • نوع مجوز : 191320924
 • وضعیت : 1000000
 • پیشرفت : 3600%
  3600%