نام واحد : فنرسازی زرگلپایگان -شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : تهران ک 15ج...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گلپایگان ج خوانسار800م جنوب م کارگرمجتمع صنعتی سایپام صنعت
 • تلفن واحد : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9126159855

 • سریال مجوز : 1335029
 • شماره مجوز : 76
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ناصر سزاری
 • شرح محصول : 34301327
 • ظرفیت : 0 فنرلول
 • گروه 2 رقمی : 08/11/1387
 • گروه 4 رقمی : 49932
 • نوع مجوز : 1913313
 • وضعیت : 800
 • پیشرفت : 75000%
  75000%