نام واحد : گلابی شهرضا-فضل اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا400م2راهی مبارکه درامتدادکمربندی شهرضااصفهان به س اصفها
 • تلفن واحد : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133212274

 • سریال مجوز : 1337433
 • شماره مجوز : 43
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فضل اله گلابی
 • شرح محصول : 34201312
 • ظرفیت : 0 انواع تانکرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 17/05/1388
 • گروه 4 رقمی : 23543
 • نوع مجوز : 1913295
 • وضعیت : 320
 • پیشرفت : 10000%
  10000%